Almmuheapmi / Ilmoittautuminen / Registrering

Luođit máŋggabealagit Oulus 26.-28.8.2022

Juoiganoahpaheaddjin Ingá-Máret Gaup-Juuso

Juoiganoahpaheaddji dearvvuođat

“Iluin beasan muitalit, ahte mii lágidit Arctic Pulse - ovttasbargun sámi juoigankurssa nuoraide Oulus 26.-28.8.2022. Oahpahusgiellan lea eanaš davvisámegiella, muhto kurssa áigge sáhttit geavahit maid eará gielaid. Kursii oassálasti ii dárbbaš leat hárjánan juoigi: lea doarvái, ahte lea beroštuvvan luohteárbbis ja lea mokta juoigat. Kurssa loahpas mii lágidit konseartta so 28.8. dii 16–17, gos juoigankurssa oassálastit besset ovttas čuojaheddjiiguin loaiddastit iluin das, maid sii leat oahppan. 

Juoigankurssa ulbmilin lea, ahte juohkehaš gávdná iežas vugiidis juoigin. Juoigankurssas oaččut juoiganvásáhusaid, čiekŋudat iežat máhtu ja suokkardalat iežat sajádaga luođi guldaleaddjin, dulkojeaddjin ja ráhkadeaddjin. Juoigankurssa maŋŋel dieđát, mii sápmelaš árbevirolaš luohti lea ja oahpat dovdat iešguđegelágan juoiganstiillaid. Oaččut maiddái vugiid bidjat iežat luđiid.  

Kursii sáhttet oassálastit 3-5 nuora.

Bures boahtin oahppat, man erenomáš lea juoigat!”

Lassedieđuid kurssa sisdoalus rávdnjepoastta bokte juoiganoahpaheaddjis Ingá-Máret Gaup-Juusos, ingajuuso@gmail.com, GSM +358 40 251 5374.

Kurssa prográmma

Muddu 1

Mii lea luohti?

 1. Luohtái oahpásmuvvan

 2. Sámi árbevirolaš juoigan

 3. Juoiganstiillat

 4. Luođi struktuvra

 5. Oahpásmuvvat dovddus luđiide

Muddu 2

Juoiganteknihkka

 1. Jiena geavaheapmi juoigamis

 2. Juoigan ja gorut

 3. Ritma

 4. Juoigan musihkain

Muddu 3

Konsertii ráhkkaneapmi

 1. Luđiid válljen ovttas juoiganoahpaheddjiin

 2. Hárjehallan ovttas čuojaheddjiiguin

 3. Kurssa loahpas konsearta

Arctic Pulsen joikukurssi – Joikuja monipuolisesti Oulussa 26.-28.8.2022

Kouluttajana Ingá-Máret Gaup-Juuso

Kurssivetäjän tervehdys

”Iloikseni voin todeta, että järjestämme Arctic Pulse -yhteistyönä nuorille suunnatun saamelaisen joikukurssin Oulussa 26.-28.8.2022. Opetuskielenä on ensisijaisesti pohjoissaame, mutta kurssin aikana voidaan käyttää myös muita kieliä. Kurssille osallistujan ei tarvitse olla kokenut joikaaja: kiinnostus joikuperinnettä ja innostus joikaamista kohtaan riittää. Kurssin päätteeksi järjestämme konsertin su 28.8. klo 16–17, jossa joikukurssilaiset pääsevät esiintymään bändin säestyksellä iloiten oppimastaan.

 Joikukurssin tavoitteena on, että jokainen osallistuja löytää omat tapansa toimia joikaajana. Osallistumalla joikukurssiin saat kokemuksia joikaamisesta, syvennät omaa osaamistasi ja pohdit asemaasi joiun kuuntelijana, tulkitsijana ja tekijänä. Joikukurssin jälkeen tiedät, mitä saamelainen perinnejoiku on, ja pystyt tunnistamaan joikaamisen erilaiset tyylit. Saat myös keinot tehdä omia joikujasi. 

Kurssille mahtuu mukaan 3-5 henkilöä.

Tervetuloa oppimaan, kuinka mahtavaa on joikata!”

Tiedustelut kurssin sisällöstä sähköpostitse kurssinvetäjältä Ingá-Máret Gaup-Juusolta, ingajuuso@gmail.com, GSM +358 40 251 5374.

Kurssin ohjelma

Vaihe 1

Mikä joiku on?

 1. Joikuun perehtyminen
 2. Saamelainen perinnejoikaaminen
 3. Erilaiset joikutyylit
 4. Joiun rakenne
 5. Tutustutaan erilaisiin tunnettuihin joikuihin
Vaihe 2

Joikaamisen tekniikka

 1. Äänenkäyttö joikaamisessa
 2. Joiku ja keho
 3. Rytmi
 4. Joikaaminen musiikin tahdissa
Vaihe 3

Konserttiin valmistautuminen

 1. Joikujen valitseminen kouluttajan avustuksella
 2. Bändin kanssa harjoittelu
 3. Kurssin päätteeksi konsertti

Arctic Pulse jojkkurs – Jojkar mångsidigt i Uleåborg 26–28 augusti 2022

Utbildare Ingá-Máret Gaup-Juuso

Kursledarens hälsning

“Till min glädje kan jag konstatera att vi i samarbete med Arctic Pulse arrangerar en samisk jojkkurs riktad till unga 26 till 28 augusti 2022 i Uleåborg.  Undervisningsspråket är i första hand nordsamiska, men under kursen kan vi också använda andra språk.  Den som deltar i kursen behöver inte vara en erfaren jojkare: det räcker med intresse för jojktraditionen och entusiasm.  I slutet av kursen ordnar vi en konsert söndag 28 augusti klockan 16–17 där kursdeltagarna får uppträda till ackompanjemang av ett band och glädjas över vad de lärt sig.

Målet med jojkkursen är att alla deltagare hittar sitt eget sätt att jojka. Genom att delta i jojkkursen får du erfarenhet av att jojka, du fördjupar ditt eget kunnande och funderar på din ställning när du lyssnar på, tolkar och gör jojk.  Efter jojkkursen vet du vad en samisk traditionell jojk är och du kan känna igen olika jojkstilar.  Du lär dig också sätt att göra egna jojkar.  

Det finns plats för 3–5 personer på kursen. 

Välkommen att lära dig hur fantastiskt det är att jojka!”

Förfrågningar om kursinnehållet per e-post till kursledaren Ingá-Máret Gaup-Juuso, ingajuuso@gmail.com, gsm +358 40 251 5374

Kursprogram

Fas 1

Vad är jojk?

 1. Introduktion till jojk

 2. Traditionell samisk jojk

 3. Olika jojkstilar

 4. Jojkens struktur

 5. Vi bekantar oss med olika kända jojkar

Fas 2

 Jojkteknik

 1. Röstanvändning vid jojk

 2. Jojken och kroppen

 3. Rytmen

 4. Jojka i takt till musik

Fas 3

Förberedelser för konserten

 1. Val av jojkar med utbildarens hjälp

 2. Övning med band

 3. Konsert som kursavslutning