23 Mars, kl 21.45 - Restaurangscenen, Kulturens Hus Luleå

Süperstar Orkestar

Stockholmsbaserade Süperstar Orkestar är landets bästa balkanbrassband, ett framgångsrikt och erfaret liveband efter hundratals konserter i ryggen på flera av Sveriges mest hypade musikscener. Orkestern har hörts i de mest skiftande sammanhang, allt ifrån små fester till TV, festivaler, filmer, skivor och inte minst workshops för barn – allt medan deras kärlek till festmusiken från Balkan bara växt och frodats genom åren. Det handlar om balkanbrass med full satsning, fysisk brassmusik med massor av känslor, sväng och spelglädje som ingen bör missa när de äntligen spelar här på våra breddgrader.

Jens Edenhed - klarinett 
Lars Ydgren - saxofon 
Magnus Hedenborg - trumpet 
David Bryntesson - trumpet
Mikko Iskanius - tenortuba
Simon Skogh - tenortuba 
Göran Christensen - helikon 
Gustav Nahlin - bubanj 

 

Biljettlänk:

Observera att när du köper din biljett till BRAZZ! så står det Nine Sparks Riots på den, eftersom det är den enda konsert där val av sittplats krävs. Biljetten gäller alltså till samtliga artister under kvällen - Allegro Big Band, Norrbotten Big Band, Karin Hammar AB, Süperstar Orkestar och Salsa Coruno del Norte.

 

Arctic Pulse är vårt varumärke för musik producerad på Nordkalotten. Satsningen ingår i EU-projektet Arctic Music Circles som delfinansieras av Norrbottensmusiken, Luleå kommun och Region Norrbotten, samt NorrlandsOperan och Umeå kommun, Uleåborgs Stad och Novia Jakobstad i Finland, Scene Nord, Musikk i Nordland, Nordnorsk jazzsenter i Norge.

 

In English:

Stockholm-based Süperstar Orkestar is the Sweden's best Balkan brass band, a successful and experienced live band after hundreds of concerts behind several of Sweden's most hyped music scenes. The orchestra has been heard in the most diverse contexts, everything from small parties to TV, festivals, films, records and not least workshops for children - all while their love for party music from the Balkans has only grown and flourished over the years. It's all about Balkan brass with full commitment, physical brass music with lots of emotion, swing and playing joy that no one should miss when they finally play here in our latitudes.

 

Arctic Pulse is our brand for music produced in Northern Scandinavia. The branding is part of the EU project Arctic Music Circles, which is part-financed by Norrbottensmusiken, Luleå Municipality and Region Norrbotten, as well as NorrlandsOperan and Umeå Municipality, Oulu City and Novia Jakobstad in Finland, Scene Nord, Musikk i Nordland, Nordnorsk jazz center in Norway.

Go to all videos